ГЛЕДАЙ ВИДЕОТО КЪМ СТАТИЯТА
Публикувана на:11 юли 2016 г
Посещения: 13861

   MLM е акроним от Multi-Level Marketing или в превод от английски - Многостепенен маркетинг. През 80-те години системата е получила и своето по-популярно име - Network Marketing, тоест Мрежов маркетинг. Всичко това са имена, с които се нарича една индустрия съществуваща вече повече от 60 години и даваща възможност на милиони хора по света да получат шанс за по-добър живот като работят за себе си.

   В първата статия на моя блог ще ви запозная с историята на тази индустрия и ще разгледаме нейните ползи. Защо МЛМ индустрията е толкова неразбрана от едни и толкова уважавана от други? Защо някои хора все още си мислят, че е нелегална или не виждат нейните ползи? С какво МЛМ се различава от нелегалните пирамиди? В следващите редове ще ви отговоря на всички тези въпроси и ще ви покажа защо този бизнес се нарича "Бизнесът на 21-век" и е една от най-бързо развиващите се индустрии в света. Изучете тази информация внимателно!


Браншът Директни продажби и Мрежов маркетинг

   Според данни на Асоциацията на компаниите за Директни продажби, в днешно време индустрията заема сериозна позиция в световната икономика, достигайки годишен оборот от над 180 млрд. долара през 2015г. В нея взимат участие повече от 100 млн. мъже и жени по цял свят като ежедневно над 65,000 човека стават сътрудници, за да ползват продукти или да увеличат доходите си. Това е една от най-бързо развиващата се индустрия в света, която бележи ръст от над 20% всяка година, а най-големите мрежови компании реализират самостоятелно около 10 млрд. долара годишен оборот. Възползвайки се от индустрията много хора вече увеличиха доходите си, а държавите допълниха своя бюджет, без да похарчат нито един долар за създаване на огромно количество нови работни места. Бизнес модела на тази индустрия е все по-привлекателен и за предприемачи със сериозен бизнес опит и отдавна евулюира от просто "домашен бизнес" в бизнес система за високи и стабилни доходи. Днес индустрията създава ежегодно нови и нови милионери по цял свят и все повече хора виждат шанс чрез МЛМ да хванат живота си в свои ръце.

   Основните ползи, които дава бизнес модела многократно надхвърлят възможностите в традиционния бизнес. Стартирайки бизнес с правилно избрана МЛМ компания всеки партньор работи в готова система, с продукти, които вече са доказани и получава наготово знания, които да ползва. Бизнесът не е свързан със сериозни инвестиции тъй като няма нужда от наемане на офис, персонал и всичко, което съпътства традиционния бизнес и представлява голям финансов риск. В същото време резултатът от успешно развитие на МЛМ бизнес със стабилна компания е получаването на постоянни ежемесечни доходи, свободно време и повече контрол над живота. Разбира се, всичко това се постига с продължителен труд и е грешно да се смята, че човек ще забогатее бързо, въпреки че срок от 3-5, дори 10 години за постигане на висок финансов резултат би могло да се нарече бърз темп спрямо традиционния бизнес.

    Браншът Директни продажби се отличава с възможността клиента да пазарува директно от производителя, спестявайки си надценки и получавайки повече качество за парите си. Провереното и подсигурено качество на продуктите, което в повечето случай е безвредно и се впечатлява с иновационни подходи, бързо печели клиенти, които от своя страна започват да ги препоръчват по собствено желание. Препоръчвайки, сътрудниците на компаниите имат възможност да продават продуктите като запазват надценката за себе си, а Мрежовия маркетинг от своя страна е модела, по който дадена компания възнаграждава всеки заслужил при създаване и поддържане на структура. В днешно време компаниите в бранша предоставят една рядко срещана комбинация, но пък вече доказано ефективна и затова все повече хора я избират за себе си.

 

industry 

Историята на Мрежовия маркетинг

   Историята на MLM е тясно свързана с името на американеца Карл Ренборг (1887 - 1973), който успя да реализира своите идеи и да ги превърне в една огромна индустрия. Дванадесет години Ренборг е живял в Китай, работейки в различни американски компании (нефтени, корабостроителни и др.) и още тогава се замислял за система за правилно хранене и ролята на витамините в нея. В средата на 20-те години, когато властта в Китай се завзема от революционните сили, заедно с много други чужденци той попада в затвора. Именно тогава започва на практика да проверява различни диети, тъй като храната там не спомагала за запазване на здравето. Но откъде да вземе необходимите на организма елементи? Например желязо? Карл намерил изход - ръждивите гвоздеи се превърнали в първата хранителна добавка! В затворническата храна Ренборг добавял малки техни частички, а по-късно се договорил с надзирателите да му носят различни треви и билки... Карл Ренборг и тези, които последвали неговия пример, не само останали живи, но и се завърнали по родните си места.

   След завръщането си в Съединените Американски Щати през 1927 година Ренборг предложил създадените добавки на свои близки за изпробване, като им ги раздавал безплатно. Резултати нямало, тъй като никой не опитал получените хранителни добавки. Тогава Карл започнал да ги продава, разбирайки, че това, което е безплатно, не се оценява. Веднага се появили резултатите и те били много положителни. Информацията за полезните хранителни добавки бързо се разпространила (всеки познат на Ренборг имал свой кръг познати), хората търсили срещи с Ренборг, за да получат повече информация за новия продукт. Карл не смогвал да удоволетвори всички заявки и тогава в главата му се родила гениална мисъл. Ренборг предложил на своите приятели да предоставят информация за хранителните добавки на познатите си, като той обещал да им плаща комисионни за всяка продажба. Решил да плаща и на тези познати на неговите приятели, които от своя страна ще предлагат неговата стока, използвайки собствените си връзки. Така се родил Мрежовият Маркетинг и през 1934 година Карл Ренборг създал компанията “California Vitamins” и благодарение на новата система за продажба, когато потребителите на продукта ставали и негови разпространители (дистрибутори), компанията дотигнала до 7 милиона долара оборот, без да влага нито един долар в реклама.

   По-нататъшната история на МЛМ е свързана с имената на сътрудниците Рич Де Вос и Джей Ван Ендел, които след десетгодишен успешен бизнес в структурата на Ренборг през 1959 година създали своя собствена компания наречена “American Way Corporation”, съкратено “AMWAY”, която днес е една от най-големите мрежови компании в света с годишен оборот от над 10 милиарда долара. В днешно време мрежовите компании по света са хиляди и все повече производители избират този модел на предлагане на своите продукти, което обещава още по-светло бъдеще на индустрията.

 

Как се печели в Мрежовия маркетинг?

razliki

    Феноменът на това “икономическо чудо” се базира най-вече върху преодоляване на противоречието между труда и заплащането, което Карл Маркс (немски философ, политически журналист и идеолог) е считал за главна спънка в производственото развитие. Това е постоянното противопоставяне между работодател и работник, при което всеки работодател се старае да получи от работника максимално ниво на усилия срещу минимално заплащане, а в същото време работникът се старае да се труди по-малко, но да получи максимално.

 

   От друга страна в MLM интересите на "ръководителите" и "изпълнителите" са общи и процеса на усилия е двустранен. Тук всички са в партньорски взаимоотношения и всеки би могъл да достигне до високи нива на заплащане независимо от неговия "ръководител" или така наречен спонсор. "Спонсор" е термин, който се използва в МЛМ описващ наставника или човека, който е регистрирал сътрудника. В Мрежовия бизнес, за разлика от традиционния, ръководителя е повече в лидерска отколкото в началническа роля и се стреми да предаде своите знания и опит на своите партньори с цел те да се развиват. Често това в традиционния бизнес не се случва. В МЛМ лидерите на екипа се развиват тогава, когато техния екип върви напред и затова сътрудниците обикновенно се обединяват, подрепят се и се обучават взимно. В МЛМ условията за издигане в кариерната стълбица към горните нива са в пряка зависимост от успешната работа и развитие на ниските нива. Тук всеки един Лидер, мечтае неговия партньор по-бързо да постигне успех, тъй като това е единственият начин и лидера да премине на по-горно ниво и да печели повече. В този бранш успеха идва от успеха на екипа и създадения оборот. Основна разлика с традиционния бизнес е и това, че тъй като броят на местата във високите нива е неограничен, всеки има шанс да постигне лидериски нива и високи доходи независимо, кога е стратирал бизнеса. Всичко зависи от обема на създадения оборот и броя създадени лидери. Все пак, това не означава, че да постигнеш високи нива в МЛМ ще е лесно. Не се подвеждайте! Този бизнес е като всеки един бизнес, в който, за да печели пари човек е нужно да положи усилия.

 

Защо МЛМ не е пирамида?

   За връзката (както и за отсъствието на такава) между тези две икономически системи са изписани немалко страници. На пръв поглед сходството е голямо и именно затова масово хората ги бъркат. Но все пак, съществува “лакмусова хартия”, която позволява да се отделят “зърната от плявата” - това е наличието на реална стока за продажба, благодарение на което се изплаща възнаграждение. Ако парите се плащат като комисион за привличане на нови членове, които да правят своите вноски в компанията под формата на най-различни такси - това е пример за типична финансова пирамида. Забележете от къде идват парите!

   В мрежовия бизнес печалбите не идват от такси за включване, а от реален оборот! В пирамидите има практика на новите сътрудници да се обещават големи и бързи печалби и то доста често без особенно количество извършена работа. Често пирамидите използват бинарен маркетинг план, който ощетява дори и активните партньори и обещава нереални печалби. В днешно време също съществуват пирамиди, които ограбват доверчивите хора и петнят името на индустрията представяйки се за МЛМ компания, но всъщност това е само, защото няма как да кажат открито “Ние сме пирамида”. Запомнете: липса на продукт и наличие на високи такси - предпоставка за финансова пирамида и съответно невъзможна възвращаемост, ниско самочувствие и дори разваляне на взаимоотношенията с близки. Легитимния МЛМ е система за разпространение на стоки и услуги и сътрудниците печелят процент от реализиране на оборот за компанията и създаване на лоялни и доволни клиенти както във всеки един бизнес.

   За да ви покажа огромната разлика на реалната дистрибуционна мрежа на Директните продажби и Мрежовия маркетинг ще дефинирам МЛМ като система за продажба на стоки и разпространяване на услуги. Това означава, че тези стоки или услуги ще бъдат произведени (организирани) от някого, а сътрудниците, които препоръчват и създават оборот ще получават процент като възнаграждение за труда си. В тази система имаме обикновенно високо качество на продукта на конкурентоспособна цена и затова много хора с удовоствие стават потребители на продуктите на компанията, а тези които желаят мога да започнат и бизнес. Тук никой не инвестира големи суми пари, за да се регистрира и съответно няма какво да загуби. В легалния Мрежов бизнес вие създавате потребителска мрежа на продуктите на компанията и я разширявате като намирате и обучавате ваши партньори да правят същото.

   Съвет: доверявайте се предимно на компании с над 10 годишна история и произвеждащи необходими продукти за цялото ви обкръжение, които те ще ползват в дългосрочен план, защото МЛМ бизнеса не е схема за бързо забогатяване, а възможност за създаване на стабилни и постепенно увеличаващи се ежемесечни доходи. В уважаваните МЛМ компании също така, няма значение кога сте стартирали и дали сте в "началото" или не. Признанията и бонусите са за всеки според създадения от него оборот и не идват от броя на записани хора. Всеки може да развие собствен пазар в различни градове и държави. Вашите бонуси в легалния Мрежов бизнес ще идват регулярно всеки месец тогава, когато вашата потребителска и сътрудническа мрежа просто пазаруват любимите си продукти. В легалния Мрежов бизнес сътрудниците получават стабилни доходи, които могат да осигурят и старините им и дори да оставят в наследство на своите деца.

   

За кого е предназначен Мрежовия маркетинг?

   Ако питате партньори, които развиват МЛМ бизнес ще ви отговорят, че всеки човек става за МЛМ. В този отговор има и истина, но и не съвсем. Една известна максима в бранша гласи “Мрежовия маркетинг е за всеки, но не всеки е за мрежовия маркетинг”. Истината е, че всеки може да стане клиент на дадена компания и да ползва продуктите й, стига да му харесват, но не всеки би могъл да стане "успешен" партньор. Защо това е така? Защото, за да си успешен, в който и да е бизнес е необходимо да имаш или придобиеш определени качества. Повечето хора не са готови да учат нещо ново и да променят себе си, било то и към по-добро, и поради тази причина няма да успеят и тук.

   В Мрежовия бизнес има три основни причини, поради които хората стартират, т.е. стават сътрудници:

     1. Да бъдат само клиенти и да ползват цена с намаление от крайната;

     2. Да печелят допълнителни доходи продавайки продуктите;

     3. Да изградят голям бизнес за високи и стабилни доходи;

   Ако вашата компания предлага регистрация дори само на хора, които просто да ползват продуктите на заводски цени, това ви отваря възможността за развитие на много по-голяма група потребители, които да създават постоянен оборот. Всъщност, ако вашата компания не предлага продукт, който е нужен на хората, ще ви бъде много по-трудно да развиете голяма мрежа.

   Що се отнася до хората, които искат да преуспеят с мрежовия маркетинг, както казах, те трябва да имат или придобият определени качества нужни за успех. Те трябва да разбират, че мрежовия бизнес има същите закони за успех като всяко дело в живота. Всеки желаещ успех трябва да започне от "нулата" и чрез обучение и натрупване на опит да се развива стъпка по стъпка.

За да е успешен един човек в тази индустрия се изискват три основни качества:

   На първо място голямо желание! Не просто да искаш, а да желаеш силно. Това означава всяко препядствие, грешка и трудна ситуация да се възприемат просто като нужен урок по-пътя към целта. Желаещият е готов да бъде постоянен, да се труди и отдава. Най-успешните дела в живота се правят със сърце. Това е важно качество нужно за успех в МЛМ!

   На второ място това е готовността да се обучаваш. Много хора днес искат да получат, но не са готови да дадат. Така няма как да се успее в МЛМ. Индустрията предлага едно непрестанно бизнес обучение изпълнено с практика, което във времето носи на човека и развитие като личност. Най-често успешните в МЛМ хора са комуникативни, усмихнати, енергични и пленителни. Това са умения, които са постигнали с много труд и постоянна работа над себе си, но са основни за успеха. Да не забравяме и един от най-големите плюсове в индустрията - това, че пред вас стоят реални хора с примери, от които може да се учите и с готовност ще ви открият всичките си тайни. В истинския мрежов бизнес лидерите са тези, които имат най-голям стимул да помогнат на новите партньори, а това за вас е голям плюс, защото сте подкрепени от система за обучение. В противен случай ще се наложи да минете през многократни грешки докато натрупате своя опит.

   Третото качество е позитивното отношение към живота и успеха като цяло. Ако вие самите не вярвате, че заслужавате успех и развитие, то не бихте постигнали успех и в Мрежовия маркетинг. Доказано е, че когато човек е настроен позитивно има много по-големи резултати във всичко, което прави. Някой друг път ще говорим за мисленето на богатите, за да станат такива, но всички знаем, че те са вярвали в своя успех дори и тогава, когато не само никой не им е вярвал, а това се е случвало дори и от най-близките им хора.

 

Заключение

   В заключение ще ви кажа, че ако притежавате всички гореизброени качества нищо друго не ви остава освен да изберете правилната компания, с която да постигнете успехите си и екипа, в който да се развивате подкрепени от система за обучение и работа. Основно правило при избора е това да вярвате в това, което представлява вашата компания - продуктите, маркетинг плана и визията на компанията. За тази тема ще поговорим повече в бъдеще, а сега ако ви е харесала статията, споделете я с вашите приятели в социалните мрежи и нека повече хора разберат истината за Мрежовия маркетинг и какъв шанс представлява той за тях.

  

{module POWr Image Slider}

 

{module Партньорство с мен}

Сподели със своите приятели: